Gezondheidsmanagement met de focus op medewerkerstevredenheid


Onze levenskwaliteit staat of valt met de gezondheid, zowel geestelijke als lichamelijke. De voordelen die een gezonde levensstijl opleveren zijn alom gekend en wetenschappelijk gestaafd. Het oud Griekse adagium ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’ staat meer dan ooit als een paal. Het goede nieuws is bovendien dat we het gezondheidsstreven voor een groot stuk zelf in handen hebben.  We kunnen er zelf mee aan de slag. Door een goede lichaamszorg, bijvoorbeeld. Of door evenwichtig te eten en voldoende te bewegen.

Duurzaam en succesvol

Het gezondheidsthema laat ook bedrijven niet onberoerd. Leidinggevenden worden zich ten volle bewust van de meerwaarde van fitte medewerknemers voor de verschillende facetten van hun onderneming. De Grieken zullen wel geen bezwaar hebben dat we hun levenswijsheid daarom aanpassen aan de maatschappelijke realiteit van vandaag: ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam in een gezond bedrijf’.

Alleen, de concrete invulling van dat gezondheidsstreven is zeer uiteenlopend en te vaak ad-hoc. De markt wordt overspoeld door (gezondheids)coaches die ieder hun eigen waarheid prediken.
Hierdoor is het voor bedrijfsleiders niet evident om de juiste keuzes te maken. Laat staan het bos door de bomen te zien.

Met hart en ziel samenwerken

Gezondheidsmanagement wordt duurzaam en dus succesvol wanneer dit onderdeel wordt van een nieuwe, holistische visie op werken, waarbij de focus gericht is op medewerkerstevredenheid. Om medewerkerstevredenheid te realiseren is echter meer nodig dan enkel het inzetten op fitheid, veerkracht en gezondheid. Het heeft ook te maken met het creëren van een bedrijfscultuur waarin mensen zich goed voelen en kansen krijgen. Een plek waar in vertrouwen en met respect, met hart en ziel wordt (samen)gewerkt. Waar dankbaarheid en waardering een plaats krijgen.

Springbok Coaching hoopt in die context, met zijn specifieke, mensgerichte aanpak een mooie en gezonde toegevoegde waarde aan bedrijven te leveren.

Barbara Torfs en Brecht Buysschaert,
zaakvoerders