Mensgericht, stap voor stap, op de weg naar fysiek welzijn en gezonde gewoonten op de werkvloer.

Onze aanpak

Duurzaam en succesvol

Het gezondheidsthema laat ook bedrijven niet onberoerd. Leidinggevenden worden zich ten volle bewust van de meerwaarde van fitte medewerkers voor de verschillende facetten in hun organisatie. 

Alleen, de concrete invulling van dat gezondheidsstreven is zeer uiteenlopend en te vaak ad-hoc. De markt wordt overspoeld door (gezondheids)coaches die ieder hun eigen waarheid prediken. Hierdoor is het voor de decision makers niet evident om  het bos door te bomen te zien en om  juiste keuzes te maken. 

Springbok Coaching wil graag jouw partner zijn op dit traject.

Wij geloven in een gefaseerde aanpak waarbij verschillende stappen in het proces moeten worden gerespecteerd om succesvol te zijn op de langere termijn. Er wordt gestart met een degelijke behoeftenanalyse i.f.v. noden, doelgroep en budget. Mét aandacht voor degelijke informatie- en kennisoverdracht. Medewerkers worden bewust gemaakt van hun eigen kansen en mogelijkheden. Nadien worden (individuele) SMART doelstellingen gedefinieerd. Dit stappenplan is noodzakelijk om te komen tot duurzame gedragsverandering.

 

Waar wij verschil willen maken: onze waarden! Met een grote human touch!

Om medewerkerstevredenheid te realiseren is meer nodig dan enkel het inzetten op fitheid, veerkracht en gezondheid. Het heeft ook te maken met het creëren van een bedrijfscultuur waarin mensen zich goed voelen en kansen krijgen.

Springbok Coaching hecht veel belang aan het creëren van een fijne community en gelooft dat goede communicatie een fundamentele sleutel tot succes is.  Het gebruik van een aangepast platform, gamifaction & challenges kunnen zorgen voor extra beleving en een toegevoegde waarde zijn. Springbok adviseert onafhankelijk, bij het maken van de juiste keuzes op dit vlak. 
Met onze specifieke, mensgerichte aanpak en relevante ervaring in heel wat bedrijven hopen wij een zinvolle bijdrage aan bedrijven te kunnen leveren.

Barbara Torfs, Brecht Buysschaert en Diederik Joukes
zaakvoerders