Focus op de Value On Investment!

19/02
Deel dit artikel:

FOCUS OP DE VOI, VALUE ON INVESTMENT!

“In welke mate zijn werkgevers verantwoordelijk voor de gezondheid van hun medewerkers?
En wat brengen (financiële) inspan
ningen op dit vlak op?" 
Het zijn dooddoeners van vragen, maar anderzijds ook terechte en vaakgestelde vragen die veel zaakvoerders, HR-managers en andere decisionmakers graag beantwoord zien alvorens eraan te beginnen!
Vanuit onze ervaring bij Springbok Coaching delen we graag onze visie over dit topic.

De variabelen scherp stellen
We stellen vast dat de bedrijfscontekst en  - meer nog- de cultuur die leeft in het bedrijf vaak doorslaggevend zijn bij het zoeken naar een gepast antwoord op deze vragen. 
We weten ook dat op dit vlak heel wat verschillende variabelen de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers determineren.
Het economische klimaat, de jobinhoud, de heersende werkdruk, de sfeer onder de collega's, het niveau van (verbindende) communicatie, de graad van oprechte betrokkenheid, vrijheid én de mogelijkheid tot flexibile arbeidsomstandigheden zijn uiterst belangrijk voor het welbevinden van medewerkers. Ook waardering, selfmanagement, kansen tot opleiding en persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing zijn vaak doorslaggevend. 
Bij al deze aspecten hebben leidinggevenden (top-down) een cruciale rol en verantwoordelijkheid te vervullen. Duur ingehuurde, externe consultants moeten dikwijls lijdzaam toe zien van op de zijlijn. Omdat ze geen tools of ownership hebben om het schip van koers te doen veranderen.

De beoogde doelstelling durven benoemen
Met een C-level bedrijfsscan op organisatorisch niveau kunnen deze variabelen in kaart worden gebracht. Zo kan er gericht ingespeeld worden op de prioriteiten van het bedrijf en haar medewerkers. Daarbij moeten ALLE stakeholders in het verhaal gehoord worden. Er wordt rekening gehouden met faciliteiten, behoeften en het budget dat in de organisatie voor handen is.

Hoe ver leidinggevenden moeten of kunnen gaan, hangt af van de vooropgestelde doelstellingen van het bedrijf. Met andere woorden: "Waarom wil een werkgever investeren in het welzijn van zijn medewerkers en wat wordt er in return verwacht?"
Indien op korte termijn  een ROI (Return on investment) en/of een drastische verlaging van het absenteïsmecijfer de verwachting is, dan kunnen wij vanuit de Springbok-visie helaas niet helpen! 
Duurzame gezondheidsacties op de werkvloer implementeren vraagt een brede, stapsgewijze, holistische aanpak op lange termijn waarbij de focus in eerste instantie moet liggen op de VOI (Value On Investment) in plaats van op de ROI.


VOI boven ROI!
Bij het in kaart brengen van de VOI wordt rekening gehouden met andere factoren, die naast rendement en die verdomde absenteïsme cijfers doorslaggevend zijn voor het 'welzijn van het bedrijf'. 
Deze factoren gelden bovendien als maatstaf om de inspanningen van het gezondheidsbeleid in kaart te brengen en te evalueren. Het gaat ondermeer over:
- veiligheid van medewerkers op de werkvloer (inclusief RSI preventie, ergonomie,…)
- fysieke fitheid van de medewerkers (beweging, voeding, rust, slaap en recuperatie)
- emotioneel en mentaal welzijn van medewerkers
- sociaal welzijn: werksfeer en collegialiteit
- productiviteit (last but not least)

Strategisch inzetten op een duurzaam gezondheidsbeleid komt niet onmiddellijk de ROI, maar wel de VOI ten goede.Dat is onze claim, dat is onze conclusie!

Ben je als manager overtuigd van het belang van VOI? Dan helpen we jullie onderneming graag om SAMEN een wellbeing-plan op te stellen.
Een beleid, rekening houdend met verschillende factoren in de bedrijfsomgeving. Mét een aanbod dat opgesteld wordt op maat van de behoeften van het bedrijf en haar medewerkers.
En one-size-fits-all aanpak bestaat niet. Dat is onze overtuiging!
Info@springbokcoaching.be


 

 

Deel dit artikel:
Geschreven door Nils Mortier

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Gezondheidstips en inspiratie, rechtstreeks in je mailbox.


Reageer op dit artikel

Wordt niet weergegeven op de website.
Geschreven door Nils Mortier

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Gezondheidstips en inspiratie, rechtstreeks in je mailbox.