Duurzaam gezondheidsbeleid vertrekt vanuit de behoeften van medewerkers en bedrijf

Het succes van een duurzaam gezondheidsprogramma, staat of valt met de mate waarin medewerkers en directie zich erin herkennen en betrokken voelen. Daarom hechten we van bij de start van een campagne veel belang aan het bevragen van alle partijen in een proces van co-creatie.

1. Organisatiescan

Een grondige organisatiescan brengt de behoeften van het bedrijf en haar medewerkers in kaart. Dit gebeurt aan de hand van:

 • De Springbok bedrijfscheck-up (op organisatieniveau)
 • Eenvoudige (online) bevraging voor alle medewerkers (op individueel niveau): howfit
 • Kwalitatieve interviews & werkplekanalyses in verschillende afdelingen
 • Fysieke testing : vitacheck

2. Opstellen gezondheidsbeleid

Op basis van de verkregen informatie wordt een programma opgesteld en realistische doelstellingen voor een termijn van tenminste 6 maanden bepaald. Er wordt rekening gehouden met:

 • de bedrijfscultuur
 • de fysieke conditie van de medewerkers
 • de praktische mogelijkheden
 • het budget van het bedrijf

Zodra de directie haar fiat geeft, wordt het programma bepaald. Dat gebeurt, stap per stap, in interne werkgroep, vertegenwoordigd door medewerkers en leidinggevenden en geleid worden een projectmanager van Springbok Coaching.

"Een doel van het gezondheidsprogramma kan zijn dat de deelnemerspercentage na een jaar moet stijgen van 30 naar 70 procent."

3. Uitrol gezondheidsprogramma

Voor een succesvolle implementatie van het gezondheidsprogramma is een communicatieplan en/of de uitbouw van een communicatieplatform vereist. Niet enkel om praktische afspraken te maken maar ook om de ervaringen van ‘early adopters’ te delen, zodat ze inspirerend werken voor een steeds grotere groep collega’s.

 • Het programma gaat van start met een kick-off-meeting.
 • Bij elke activiteit worden de deelnemers gecoacht door de projectmanager.
 • Evaluatie & follow-up van het programma en de doelstellingen.
 • Er is aandacht tot tussentijds overleg en bijsturing.
 • Het uiteindelijk doel is verankering van het programma in de organisatie, zonder verdere tussenkomst van Springbok Coaching

Neem contact op

De VITACHECK vond ik heel interessant. Ik verwachtte niet al teveel van de resultaten, maar dat bleek goed mee te vallen. Lenigheid & kracht kunnen beter, maar mijn recuperatievermogen was beter dan verwacht.
Dankzij de de VITACHECK waren mijn goede voornemens snel gemaakt en ben ik extra gemotiveerd om meer te bewegen en gezonder door het leven te gaan. En de conditie moet nu natuurlijk op peil worden gehouden!

Springbok Coaching sprak ons aan omdat ze heel goed de dynamiek van je werkvloer aanvoelen en een realistisch beleid uitwerken. Zo kregen we een gezondheidsbeleid dat toegankelijk is, zelfs voor mensen die weinig voelen voor sporten.